Veel gestelde vragen

GEEN WARM WATER EN/OF KOKEND WATER UIT DE KRAAN

 • De boiler is uitgeschakeld. Druk minimaal 0,5 seconden op de AAN/UIT-knop.
 • De stekker zit niet in het stopcontact. Steek de stekker van de boiler in een geaarde contactdoos.
 • De groepenkast is uitgeschakeld. Schakel de elektragroep van de boiler in.
 • De boiler is nog niet op temperatuur. Controleer of het oranje lampje op de boiler brandt en wacht tot deze blauw of groen wordt.
 • Het mengventiel is niet correct aangesloten. Controleer op basis van de handleiding of het mengventiel correct is aangesloten en afgesteld.
 • De inlaatcombinatie of de hoofdkraan van de waterleiding is nog afgesloten. Controleer beide en draai deze open indien van toepassing.

WAT BETEKENT HET INDICATIELAMPJE OP DE BOILER?

Er zijn 2 type boilers in omloop. Lees goed welke situatie van toepassing is:

In alle situaties geldt: brand er helemaal geen lampje, schakel dan de boiler in d.m.v. de aan/uit knop op de voorzijde van de boiler. Werkt dit niet controleer dan eerst de stekker, het stopcontact en of de elektra groep ingeschakeld is.

 • Groen: De boiler is ingeschakeld en kokend water is beschikbaar.
 • Oranje: De boiler is ingeschakeld, maar er is nog geen kokend water beschikbaar. Het water wordt nu opgewarmd.
 • Het lampje op de boiler knippers blauw: Er is geen water in de Selsiuz boiler. De droogkook beveiliging is ingeschakeld. Ontkoppel de voedingsstekker of schakel de groepenkast uit. Voer de stappen in de handleiding uit: Boiler resetten / droogkookbeveiliging.
 • Het rode lampje op de boiler knippert met een dubbele frequentie: Hardware error. Probeer de boiler te resetten volgens de handleiding: Boiler resetten / droogkookbeveiliging. Mocht dit niet werken moet de boiler gerepareerd worden. Vul het serviceformulier in op deze website om een reparatie aan te vragen.

OF

 • Blauw: De boiler is ingeschakeld en kokend water is beschikbaar.
 • Oranje: De boiler is ingeschakeld, maar er is nog geen kokend water beschikbaar. Het water wordt nu opgewarmd.
 • Het rode lampje op de boiler knippert met een gelijkmatige frequentie: Er is geen water in de Selsiuz boiler. De droogkook beveiliging is ingeschakeld. Ontkoppel de voedingsstekker of schakel de groepenkast uit. Voer de stappen in de handleiding uit: Boiler resetten / droogkookbeveiliging.
 • Het rode lampje op de boiler knippert met een dubbele frequentie: Hardware error. Probeer de boiler te resetten volgens de handleiding : Boiler resetten / droogkookbeveiliging. Mocht dit niet werken moet de boiler gerepareerd worden. Vul het serviceformulier in op deze website om een reparatie aan te vragen.

ER KOMT EEN KLEINE STRAAL UIT DE KRAAN

Dit kan verschillen de oorzaken hebben. Doorloop de volgende stappen om dit op te lossen:

 • Controleer dat de perlator van de kraan (het zeefje aan het uiteinde van de uitloop) vrij is van vuil of andere verstoppingen. Deze kan makkelijk met de hand worden losgedraaid.
 • Controleer of de inlaatcombinatie helemaal open staat
 • Controleer dat er geen knik in de slangen zit van de boiler of de slangen richting de kraan.
 • Controleer de druk op de leidingen, die mag niet lager zijn dan 1,0 bar. Controleer of op andere plaatsen in de woning de druk ook laag is.

Als het hiermee nog niet opgelost is vul dan het serviceformulier in.

GEEN ONBEPERKT WARM WATER BIJ DE COMBI EXTRA BOILER

Het mengventiel schakelt alleen om als deze juist afgesteld is. Het zal alleen omschakelen als de aanvoer temperatuur (van de combi ketel, warmtepomp, etc) hoger wordt dan de ingestelde temperatuur. Het omschakelpunt van het warm water kan ingesteld worden op het mengventiel. Door aan de thermostaat knop te draaien op het mengventiel wordt deze hoger of lager ingesteld. Probeer een aantal standen om de juiste instelling te vinden. Het combi extra mengventiel werkt enkel met een opgewarmde boiler. Als de boiler niet op temperatuur is werkt deze functie pas weer nadat de boiler opgewarmd is.

DE HENDELS ZITTEN LOS

Deze zijn eenvoudig vast te zetten met een 2,5 mm inbussleutel. Draai hiermee het inbusbusschroefje in de hendel vast. Zie hiervoor ook het filmpje Kokendwaterknop van de Selsiuz vervangen.

Hoe moet ik een onderdeel vervangen?

Voor het vervangen van een binnenwerk, perlator,  spoeldouche etc. kunt u onderstaande video's bekijken:

Bekijk op deze pagina de montagehandleidingen

HOE ONDERHOUD IK DE KRAAN?

Droog de kraan direct na gebruik met een zachte doek; dit voorkomt de vorming van hardnekkige kalkvlekken. Eveneens om kalkaanslag te vermijden, moet de temperatuur van het warme water nooit hoger worden ingesteld dan 65°C. Bovendien zullen het filter en de perlatorzeef regelmatig schoongemaakt en, wanneer nodig, vervangen moeten worden. Gebeurt dit niet, dan bestaat de kans dat deze vervuild of verstopt raken.

Verchroomde en rvs kranen kunnen probleemloos worden gereinigd met Dekker Kranen Reiniger (Dekker | Sanitair reiniger | 500ml | Dekker Zevenhuizen). Om de laklaag van de gekleurde mengkranen te beschermen kan de kraan in de autowas worden gezet.

Kranen mogen nooit behandeld worden met chemische zuren, azijn, kalkverwijderende middelen of middelen op basis van alcohol. Voor technische vragen bel je met onze klantenservice.

HOE ONDERHOUD IK DE BOILER?

De buitenkant van de boiler kun je afnemen met een droge zachte doek. Controleer iedere 6 maanden de inlaatcombinatie. De controle vindt plaats door de grote draaiknop van het ventiel met de klok mee te draaien om kalkafzettingen en vuil te verwijderen. Er komt dan water uit dat door de afvoerbuis kan wegstromen. Komt er geen water uit het overstortventiel, dan is deze defect en moet vervangen worden. Open de boiler nooit zelf, hierdoor vervalt de garantie. Voor technische vragen bel je met onze klantenservice.

HOE HEET IS HET KOKEND WATER UIT MIJN KRAAN?

Het water wordt constant op een temperatuur gehouden van 105ºC in de boiler. Aan de uitloop van de kraan is de temperatuur van het water 100 C.  Mochten er twijfels zijn over de temperatuur van het water kunnen de stappen in het meetprotocol worden gevolgd.

WAAROM HEB IK SCHUIM OP DE THEE?

Het witte schuimlaagje op de thee is verklaarbaar en volkomen onschuldig. Het kokende water uit de boiler gaat via een leiding door de kern van de uitloop naar het uiteinde van de uitloop. Aan het einde van de uitloop zit een onderdeel dat de perlator heet. Kokend water onder druk is van zichzelf spetterend en onrustig, de perlator zorgt voor een rustige en veilige straal door zuurstof toe te voegen aan het water. Als er dan een theezakje of ander iets in het water wordt gedaan duwt het zuurstof in het water het theezakje naar de oppervlakte van het water en vormt het laagje schuim zich.

Dit is te voorkomen door eerst de luchtbelletjes uit het water te laten ontsnappen na het tappen van het water en vervolgens pas het theezakje erin te doen.

Uiteraard kan het drinken van het schuimlaagje geen kwaad en doet ook niets af aan de smaak.

HOE LANG DUURT HET VOORDAT HET WATER IN DE BOILER WEER OPGEWARMD IS?

Als het kokend water in de boiler volledig is gebruikt of bij een nieuwe installatie is na 18 minuten het water weer op temperatuur. Dan zal het lampje op de voorzijde van de boiler ook verspringen van oranje (opwarmen) naar een vaste groene of blauwe kleur (op temperatuur).

Als er minder water is gebruikt is het water uiteraard ook weer sneller op temperatuur.

MOET IK DE BOILER OF COOLER DOORSPOELEN ALS IK TERUG KOM VAN VAKANTIE?

In de boiler is het water continu 105ºC. In deze hoge temperatuur kunnen bacteriën en andere Micro-organismen niet overleven. Als de boiler aan heeft gestaan hoeft de boiler dus niet doorgespoeld te worden. De Cooler moet indien het 2 weken niet gebruikt is doorgespoeld worden met de reinigingsset. Lees in de handleiding hoe dat moet.

MOET IK DE BOILER UITZETTEN ALS IK OP VAKANTIE GA?

Nee, het is niet nodig om de boiler uit te zetten. De boiler verbruikt slechts 16 Watt als het water eenmaal op temperatuur is.

Mijn kraan druppelt. Hoe kan ik dat verhelpen?

Na verloop van tijd kan er kalk of vervuiling in verschillende onderdelen gaan zitten. Bijvoorbeeld vervuiling van de perlator of het binnenwerk kunnen ervoor zorgen dat de kraan af en toe drupt. Reinig als eerste de perlator. Als dit niet helpt kan het binnenwerk worden vervangen. In de webshop kunnen de nieuwe onderdelen worden besteld. Bekijk hiervoor de handleidingen voor het vervangen van de perlator of het binnenwerk.

Er zit geen CO2 in mijn bruisende water

Controleer of het CO2 patroon nog vol zit. Indien deze vol is draai dan aan de knop op de CO2 verdelen op het patroon, hiermee kan de hoeveelheid CO2 in het water worden ingesteld. Indien het nog niet werkt, controleer dan ofhet patroon goed aangedraaid zit en of het gele slangetje goed in de verdeler is gedrukt.

Mocht dit het probleem niet oplossen controleer dan in de Selsiuz App of er storingen zijn aangegeven. Zijn er geen storingen dan is waarschijnlijk de CO2 verdeler defect. De CO2 verdeler kan worden besteld in de webshop.

DE COOLER REAGEERT NIET. WAT MOET IK DOEN?

Mogelijk zit er een storing in de Cooler. Als er een storing wordt gedecteteerd gaat de Cooler in een blokkade om eventuele schade aan het systeem te voorkomen. Storingen en blokkades kunnen worden ingezien in de Selsiuz App. Download de app en verbind deze d.m.v. Bluetooth met de Cooler.

Selsiuz in de App Store (apple.com)

Selsiuz - Apps op Google Play

Eventuele storingen en blokkades kunnen worden gereset waarna de Cooler weer functioneert. Werkt dit niet vul dan het online service formulier in. Selsiuz neemt dan z.s.m. contact op.

HOE ONDERHOUD IK DE COOLER?

De buitenkant van de Cooler kun je afnemen met een droge zachte doek. De CO2 drukverdeler moet minstens 1 x in de 36 maanden worden vervangen. Deze is te bestellen op www.selsiuz.com

Het systeem moet 1 x per jaar, en als deze 15 dagen heeft stilgestaan, gespoeld en gereinigd worden. Voor het reinigen kan op www.selsiuz.com een Selsiuz Cool reinigingsset besteld worden. Deze set bevat een reinigingsvloeistof, huls en trechter. Voor het spoelen is de Selsiuz reinigingsvloeistof 200ml nodig.

Controleer regelmatig de houdbaarheid van de CO2 cilinder. De productiedatum is te vinden op de CO2 clinder en is na deze datum 3 jaar houdbaar. De cilinder is te bestellen op www.selsiuz.com Voor technische vragen bel je met onze klantenservice.

Hoe moet ik mijn CO2 fles verwisselen

De CO2 patronen kunnen snel en eenvoudig worden vervangen. Open de Cooler door het voorpaneel van de Cooler los te trekken. Nu kan het lege patroon uit de cooler worden gehaald. Draai het lege patroon uit de drukverdeler. Haal vervolgens het nieuwe CO2 patroon uit de doos en draai het zwarte dopje van de aansluiting. Het nieuwe CO2 patroon kan nu in de drukverdeler worden gedraaid en terug in de Cooler worden geplaatst. Let op dat bij het verwisselen het patroon altijd rechtop wordt gehouden, CO2 wordt namelijk heel koud. Bij het indraaien ontstaat een sissend geluid, dit is niet erg, blijf het patroon vastdraaien totdat deze goed vast zit.

Waar kan ik mijn oude CO2 patroon inleveren?

De CO2 patronen die over zijn na gebruik kunnen worden ingeleverd bij het afvalstation bij u in de buurt, of het kan retour gestuurd worden naar Selsiuz. Als de nieuwe CO2 patronen worden geleverd, kunt u de oude patronen in de doos stoppen en deze retoursturen d.m.v. de bijgesloten retoursticker.

STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ?

Heb je geen antwoord op je vraag gevonden? Vul dan het service aanvraag formulier in.