PRIVACY STATEMENT

For English download document here

Selsiuz is een product van Dekker Zevenhuizen B.V. (hierna ook te noemen: ‘Dekker’). Dekker kan haar bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren wanneer er geen persoonsgegevens verwerkt worden. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en daarmee aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Alle gegevens die wij van u ontvangen, of die wij rechtmatig via derden of openbare registers hebben verkregen worden zorgvuldig beschermd, bewaard en geheimgehouden.


Dekker verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het afhandelen van uw betaling (indien u een aankoop heeft gedaan)
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (indien u een aankoop heeft gedaan)
 • Dekker Zevenhuizen BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Mits het doel van de verwerking dit toelaat maken wij gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer (indien u een aankoop heeft gedaan)

Het verwerken van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel de persoonsgegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Dekker vraagt u om uw uitdrukkelijke toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om deze toestemming ten alle tijden in te trekken. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens die wij verkrijgen afkomstig zijn van wederverkopers en onlineplatforms waar u een productaanvraag heeft gedaan.

Uitwisseling van persoonsgegevens met derden
Zonder uw uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming verstrekken wij uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de eerder genoemde doeleinden alsmede wanneer dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wanneer wij gebruik maken van diensten van derden dan worden de afspraken over de gegevensuitwisseling vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. De persoonsgegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel, omschreven in de verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

Beveiliging
Dekker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij streven ernaar om verlies of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Wanneer er zich toch een datalek voordoet, stellen wij de Autoriteit Persoonsgegevens indien nodig hiervan op de hoogte.

Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens met zorg en houden ons aan de wettelijk gestelde bewaartermijnen. Dekker zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Dekker en haar medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en behandelen deze vertrouwelijk.

Uw rechten
Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u als betrokkene bepaalde rechten. U heeft het recht op informatie over de verwerkingen, recht op inzage in uw persoonsgegevens, recht op correctie van uw persoonsgegevens indien deze niet kloppen, het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. Als betrokkene kunt u tevens bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens. Tot slot kunt u de door u verstrekte persoonsgegevens door ons aan u of een andere partij laten overdragen.

Indien u gebruikt wilt maken van één van voornoemde rechten kunt u daarvoor een verzoek indienen. Bij het verzoek dient een kopie van uw identiteitsbewijs bij te voegen. Onderaan deze privacy statement vindt u onze contactgegevens. Wij berichten u binnen één maand na ontvangst van het verzoek.

Nieuwsbrieven
U kunt zich vrijwillig aanmelden voor onze nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in onze branche en nuttige informatie over Selsiuz ontvangt. U kunt zich eenvoudig afmelden voor de nieuwsbrief.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op de website of applicatie
Dekker Zevenhuizen BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dekker Zevenhuizen BV gebruikt cookies om er voor te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Vanaf mei 2018 vragen wij bij het eerste bezoek aan onze website toestemming voor het plaatsen van cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dit zijn de cookies die wij gebruiken:

 • Doubleclick - Deze cookie wordt door ons gebruikt om jouw bezoek te registereren. Deze cookie wordt ook gebruikt om te registreren welke advertenties werden getoond aan de gebruiker.
 • Google Adwords - Er worden cookies geplaatst om het gedrag van de klant beter inzichtelijk te maken om zodoende relevantie advertenties te tonen.
 • Facebook Pixel - De Facebook Pixel cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Deze gegevens zouden gebruikt kunnen worden om op een effectievere manier te adverteren.
 • Google Analytics - Er worden cookies geplaatst om het gedrag van de klant beter inzichtelijk te maken om zodoende de gebruikservaring van de website te verbeteren.
 • Hotjar Hotjar -  verzamelt cookies om kwalitatief onderzoek onder website bezoekers uit te voeren en inzichten te krijgen in het klikgedrag. Met deze data kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.

Sociale media en websites van derden
Via sociale media delen wij relevante nieuwsberichten. Wij maken gebruik van een button die u doorzet naar de website van LinkedIn. Op onze website kunt u hyperlinks aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Dekker geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de websites die u bezoekt.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact met ons opnemen. Naast het recht om bij ons een klacht in te dienen kunt u ook klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan door een tip door te geven via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen
Dekker behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen. Zo blijven wij up to date met wet en regelgeving. Het verdient daarom ook de aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Dekker Zevenhuizen B.V.
Postbus 11
2760 AA Zevenhuizen
Nederland
E-mail: info@dznet.nl
Telefoonnummer: 0180-637637
KVK: 29017462